1. TOP 10 GAME nổi bật trên Youtube tháng qua
  2. TOP 10 video quảng cáo xem nhiều nhất tháng 7/2015
  3. Top 10 Video quảng cáo hay nhất tháng 2/2015
  4. TOP 10 Clip Xem Nhiều Nhất Tuần 03/09

Tháng tám là tháng mạnh về lĩnh vực quảng cáo thể thao, khi các ngôi sao thể thao chiếm 6 trong 10 vị trí trên YouTube Leaderboard.

quang-cao-thang-8

Xem tất cả 10 quảng cáo được xem nhiều nhất dưới đây, được xếp theo thứ tự tăng dần số lượt xem từ trên xuống dưới.

Lưu ý: Để đủ điều kiện vào danh sách quảng cáo YouTube Leaderboard của Google, video phải được đánh dấu là quảng cáo trên YouTube (tức là, video nhận được một số lượt xem thanh toán qua hệ thống quảng cáo) nhưng cũng phải có những lượt xem tự nhiên đáng kể. Các yếu tố thuật toán trong danh sách này bao gồm, số lượt xem trả tiền qua quảng cáo, số lượt xem tự nhiên và thời gian giữ chân người.

Bấm vào hình ảnh để xem video và thống kê cụ thể:

Lượt xem: 0 lượt / Lượt thích: 0 lượt


Lượt xem: 0 lượt / Lượt thích: 0 lượt


Lượt xem: 0 lượt / Lượt thích: 0 lượt


Lượt xem: 0 lượt / Lượt thích: 0 lượt


Lượt xem: 0 lượt / Lượt thích: 0 lượt


Lượt xem: 0 lượt / Lượt thích: 0 lượt


Lượt xem: 0 lượt / Lượt thích: 0 lượt


Lượt xem: 0 lượt / Lượt thích: 0 lượt


Lượt xem: 0 lượt / Lượt thích: 0 lượt


Lượt xem: 0 lượt / Lượt thích: 0 lượt